آموزگار ابتدایی

مشاور استخدامی آموزگار ابتدایی

آموزگار ابتدایی

مشاور استخدامی آموزگار ابتدایی

آموزگار ابتدایی

🎓 کارشناسی ارشد علوم تربیتی ، گرایش برنامه ریزی درسی

سربلندی کسانی که به خوبی به کودکان آموزش می‌دهند، به اندازه‌ی همان کسانی است که آنها را به دنیا می‌آورند: گروه دوم به آنها زندگی می‌بخشند و گروه نخست، راه خوب زندگی کردن را به آنها می‌آموزند * ارسطو

🔻 اگر ذکر منبع مطلبی فراموش شده ، اطلاع رسانی کنید لطفا.

آیدی تلگرام : reza_HAm

آخرین نظرات
۱۲ ارديبهشت ۹۹
۲۷ تیر ۹۹
۳۱ ارديبهشت ۹۹
۲۵ ارديبهشت ۹۹
۲ اسفند ۹۸
۱۸ بهمن ۹۸
۱۰ دی ۹۸
۹ دی ۹۸
۷ دی ۹۸
۵ دی ۹۸
۵ دی ۹۸
۵ دی ۹۸
۳ دی ۹۸
۲ دی ۹۸
۳۰ آذر ۹۸
۳۰ آذر ۹۸
۳۰ آذر ۹۸
۲۹ آذر ۹۸
۲۵ آذر ۹۸
۲۳ آذر ۹۸
۲۳ آذر ۹۸
۲۱ آذر ۹۸
۲۱ آذر ۹۸
۲۱ آذر ۹۸
۲۰ آذر ۹۸
۲۰ آذر ۹۸
۲۰ آذر ۹۸
۲۰ آذر ۹۸
۱۵ مهر ۹۸
۱۵ مهر ۹۸
۱۳ مهر ۹۸
۱۱ مهر ۹۸
۳۰ شهریور ۹۸
۳۰ شهریور ۹۸
۲۲ شهریور ۹۸
۲۱ شهریور ۹۸
۲۰ شهریور ۹۸
۱۴ مرداد ۹۸
۱۴ مرداد ۹۸
۱۴ مرداد ۹۸
۱۴ مرداد ۹۸
۱۴ مرداد ۹۸
۵ مرداد ۹۸
۲۸ تیر ۹۸
۲۸ تیر ۹۸
۲۷ تیر ۹۸
۲۶ تیر ۹۸
۲۶ تیر ۹۸
۲۶ تیر ۹۸
۲۶ تیر ۹۸
۲۵ تیر ۹۸